Onze vernieuwde lokatie

Stacks Image 11


De Nieuwe Start


De Nieuwe Start is een zorginstelling gericht op jongemannen in de leeftijd van 16 tot ongeveer 40 jaar. Onze organisatie biedt een programma van intensieve begeleiding op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
De activiteiten zijn onder te verdelen in:
 • begeleiding geven bij 24-uurs zorg
 • dagbestedingactiviteiten
 • leercentrumactiviteiten
 • semi-ambulante begeleiding bij een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie


Doelgroep


Bij de doelgroep waar wij ons op richten is er vaak sprake van laag sociaalfunctioneren, dit vanwege een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek. Voor De Nieuwe Start gelden de volgende indicaties.
 • psychosociale problemen
 • psychiatrische problemen
 • of verstandelijke beperking

Laagdrempelig


De Nieuwe Start heeft een praktische insteek en is voor de deelnemer zeer laagdrempelig. Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn de speerpunten waar De Nieuwe Start veel aandacht aan besteed. Wij begeleiden de deelnemer in diverse alledaagse situaties, afhankelijk van het te bereiken doel wordt er individueel gewerkt of in samenwerkingmet het netwerk rondom De Nieuwe Start.

Begeleidingsplan


De begeleiding wordt samen met de deelnemer en zijn omgeving vastgelegd in een begeleidingsplan. Tenminste iedere 6 maanden wordt dit begeleidingsplan geëvalueerd, indien nodig vaker. Als de gestelde termijndoelenbehaald worden, zullen er nieuwe termijndoelen geformuleerd worden tot het moment dat de hoofddoelen zijn bereikt

Contra indicaties


Voor De Nieuwe Start gelden de volgende contra indicaties.
 • zeden delinquenten
 • borderlineproblematiek

Kenmerken van onze bedrijfsvoering


 • geen wachtlijsten
 • geen onnodige bureaucratie
 • direct contact en werken aan resultaat
 • bereikbaarheid, beschikbaarheid en laagdrempeligheid
 • vaste gekwalificeerde begeleiders
De Nieuwe Start
Vasco da Gamastraat 6
7825 VJ Emmen
Tel: 0591556155
info@denieuwestart.nl
Dagbesteding